Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2020

kallisto
4777 c6dc 390
dream
Reposted fromsponzy sponzy vianoisetales noisetales
kallisto
4180 f83c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoisetales noisetales
Sponsored post
soup-sponsored
5371 6093 390
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

July 02 2020

kallisto

Wanilia i cukier
Pomarańcz i lukier
Imbir i banan
Słodka śmietana
Kwiaty i trawa
Czosnek i kawa
Chilli i mleko
Białe Prosecco
Drewno i woda
Mąka i soda
Wiosna i miód
Beszamel i słód

Nijak się ma do zapachu tego
Co uśmiech maluje i chroni od złego
Bo poza zapachów na świecie ogromem
Ty pachniesz najpiękniej
Bo pachniesz mi domem

/Em. Plater

Reposted fromnowaktualny nowaktualny viasatyra satyra
kallisto

"Wie pani, (...) chodzi o takie poczucie, dość powszechne, że prawdziwe życie jest tam, gdzie nas nie ma. Jak jedziemy tramwajem, to wydaje nam się, że ono jest w kawiarnianym ogródku, który widzimy z okna tego tramwaju. Jak siedzimy w kawiarnianym ogródku, to wydaje nam się, że ono jest w tramwaju, który właśnie obok tego ogródka przejeżdża."

- Bohdan Zadura

Reposted fromnowaktualny nowaktualny viaalicexxx alicexxx
kallisto
Najgorzej umrzeć jest pierwszy raz. Później to już z górki.
Reposted fromlavendowy lavendowy viaalicexxx alicexxx
kallisto
1346 3ca7
Reposted fromGIFer GIFer viasatyra satyra
kallisto
4804 3e5d 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasatyra satyra

July 01 2020

kallisto
2007 ed22 390
Reposted fromfungi fungi viamartrol martrol
kallisto
6454 21c4 390
Reposted fromverdantforce verdantforce viavideogames videogames
kallisto
5492 2b23 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianoisetales noisetales

July 06 2020

kallisto
4777 c6dc 390
dream
Reposted fromsponzy sponzy vianoisetales noisetales
kallisto
4180 f83c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoisetales noisetales

July 02 2020

kallisto

Wanilia i cukier
Pomarańcz i lukier
Imbir i banan
Słodka śmietana
Kwiaty i trawa
Czosnek i kawa
Chilli i mleko
Białe Prosecco
Drewno i woda
Mąka i soda
Wiosna i miód
Beszamel i słód

Nijak się ma do zapachu tego
Co uśmiech maluje i chroni od złego
Bo poza zapachów na świecie ogromem
Ty pachniesz najpiękniej
Bo pachniesz mi domem

/Em. Plater

Reposted fromnowaktualny nowaktualny viasatyra satyra
kallisto

"Wie pani, (...) chodzi o takie poczucie, dość powszechne, że prawdziwe życie jest tam, gdzie nas nie ma. Jak jedziemy tramwajem, to wydaje nam się, że ono jest w kawiarnianym ogródku, który widzimy z okna tego tramwaju. Jak siedzimy w kawiarnianym ogródku, to wydaje nam się, że ono jest w tramwaju, który właśnie obok tego ogródka przejeżdża."

- Bohdan Zadura

Reposted fromnowaktualny nowaktualny viaalicexxx alicexxx
kallisto
Najgorzej umrzeć jest pierwszy raz. Później to już z górki.
Reposted fromlavendowy lavendowy viaalicexxx alicexxx
kallisto
1346 3ca7
Reposted fromGIFer GIFer viasatyra satyra
kallisto
4804 3e5d 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasatyra satyra

July 01 2020

kallisto
2007 ed22 390
Reposted fromfungi fungi viamartrol martrol
kallisto
6454 21c4 390
Reposted fromverdantforce verdantforce viavideogames videogames
kallisto
2007 ed22 390
Reposted fromfungi fungi viamartrol martrol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...